Miejsce na podium w rankingu

W rankingu PERSPEKTYW TECHNIKA 2021 uzyskaliśmy  kolejny raz tytuł BRĄZOWEJ TARCZY 2021 dla Technikum nr 19  z 7 miejscem w Łodzi i 22 w województwie łódzkim. Metodologia obejmowała wyniki olimpiad, matur oraz egzaminów zawodowych. Dziękujemy dyrektorom, nauczycielom, rodzicom a przed wszystkim uczniom za osiągnięte punktowane miejsce.