Plany termomodernizacyjne

23 listopada 2018 r. Wiceprezydent Miasta Łodzi P. Tomasz Trela przedstawił plany termomodernizacji kolejnych placówek oświatowych w Łodzi.
Z wielką radością odebraliśmy wiadomość o zakwalifikowaniu w latach 2019/2020 naszej placówki w tych inwestycjach.
[JB]