„10 ważnych słów”

22 listopada 2018 r. rozpoczął się projekt „10 ważnych słów”- Dekalog Polski, zorganizowany m.in. przez łódzki Klub Tygodnika Powszechnego.
W inauguracyjnym spotkaniu, które odbyło się w gmachu ASP, wzięli udział uczniowie z klasy 1 Ti, 2 Ti i 3Ti oraz – jako opiekun – prof. E. Skoneczna. Przewidziano następujące panele dyskusyjne, w których uczniowie brali aktywny udział:
„Ojczyzna – mit czy rzeczywistość?” poprowadzony przez prof. Mariusza Grzegorzka, rektora PWSFiT;
„Wolność – prawo czy obowiązek?” wygłoszony przez red. Dominikę Wielowieyską;
„Władza – rządzić czy panować?” przygotowany przez Piotra Kłysa, przewodniczącego Obywatelskiego Ruchu Demokratycznego.
Po warsztatach młodzież rozmawiała z Panem Olgierdem Łukaszewiczem – znanym aktorem i twórcą inicjatywy „MY, OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”. Myślą przewodnią debaty było zagadnienie ”Polskość czy/czyli Europejskość”.

[ES]