Konferencja dot. RODO

26 lutego 2018 r. odbyła się w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa nt. reformy danych osobowych. Uczestnicy konferencji zostali poinformowani o nowych zasadach ochrony danych osobowych, odpowiedzialności z tym związanej, obowiązującej dokumentacji. Nowe ramy prawne, ujednolicone w całej UE wejdą w życie z dniem 25 maja 2018 r.
[JB]