Koniec wieńczy dzieło

Z Aktu odsłonięcia Pomnika Legionisty:
„…Staraniem Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin, przy współpracy Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego, dzięki przychylności władz municypalnych i państwowych, My, Społeczeństwo Łodzi, przekazujemy dzisiejszym i przyszłym pokoleniom pomnik poświęcony bohaterom, którzy ponad sto lat temu pierwsi chwycili za broń, by przywrócić Ojczyźnie utraconą wolność – legionistom polskim…”
Odsłonięcia pomnika dokonano 23 września 2017 r. w Parku Legionów przy ul. Sanockiej 26/32 w Łodzi. Delegacja szkolna reprezentowana przez nauczycieli i uczniów uczestniczyła w tym historycznym dla naszego miasta wydarzeniu.


[JB]