Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w CKZiU

14 września braliśmy udział w SDBC w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. W ramach obchodów tego ważnego, dla wszystkich uczestniczących w kulturze cyfrowej, dnia w auli miał miejsce apel dla uczniów poprowadzony przez Edukatorkę – Panią Barbarę Michalską – z Fundacji EduKABE. Po południu zaś przeszkolona została Rada Pedagogiczna.
Podczas obu prelekcji podstawowym zagadnieniem stało się skuteczne i bezpieczne korzystanie
z zasobów wirtualnego świata.
Uczniowie trzech klas uczestniczyli w warsztatach o następującej tematyce:
• Przeciwdziałanie cyberprzemocy,
• Świadome kształtowanie wizerunku w Internecie,
• Seksting i granice prywatności.€
Z relacji młodych wynika, że były to interesujące i ważne dla nich zajęcia.
Ostatnim elementem SDBC było spotkanie Szkolnego Mentora Bezpieczeństwa Cyfrowego, Pani Dominiki Walickiej, z Rodzicami podczas pierwszego w tym roku zebrania.

[KT-M]