Żegnaj szkoło

Dziś „wypływacie” z tej szkoły, by odnaleźć swoje miejsce w świecie. Stajecie się coraz bardziej niezależni. Potraficie podejmować inicjatywę, być osobami przedsiębiorczymi, świadomie działać w kręgu własnego wpływu i współpracować ze sobą. Rozpoczynacie świadomie przejmować odpowiedzialność za siebie i swoje otoczenie, przejmujecie kontrolę nad swoim życiem.
Życzę Wam, byście czerpali z wiedzy i doświadczenia spotkanych osób. Życzę Wam jasno sprecyzowanych celów, wiary w swoje możliwości, wartości, które kształtować będą w was człowieczeństwo, wewnętrzną siłę, która zmotywuje do codziennej pracy i w efekcie przyniesie sukces. Życzę Wam odwagi i uporu. A przede wszystkim życzę Wam marzeń o waszym „oceanie”.

Teresa Łęcka,
Dyrektor.