Ratujemy zabytki na Starym Cmentarzu w Łodzi

W tym roku już po raz dziesiąty w ramach wolontariatu Nasza Szkoła wzięła udział w porządkowaniu terenu i kwestowaniu na Starym Cmentarzy przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Od kilku lat objęliśmy patronatem okazały nagrobek rodziny Gustawa Lorentza. Ten niezwykły zespół architektoniczno-przestrzenny wyróżnia się stylistyką neohellenistyczną wzbogaconą częściowo formami neorenesansowymi. Gustaw Jan Lorentz (1839-1905) był znanym łódzkim kupcem i przemysłowcem. Po ukończeniu szkoły handlowej w Warszawie rozpoczął pracę w firmie Schlenkera. W 1861 roku w Łodzi założył firmę zajmującą się handlem towarami wełnianymi przy ul. Piotrkowskiej 57. W 1878 roku, korzystając z projektu miejskiego architekta Hilarego Majewskiego, wzniósł dwupiętrowy budynek tkalni parowej wyrobów wełnianych oraz piętrowy dom mieszkalny. Żonaty z Matyldą z domu Schadke miał trzech synów. Najstarszy z nich, Gustaw Adolf, poprowadził firmę po śmierci ojca. Zarówno żona, jak i wymieniony syn, spoczywają w jednym grobowcu z Gustawem Janem Lorenzem.
W tym roku objęliśmy również nieformalnym patronatem odrestaurowany pomnik Henriette Susanne Lorentz (1806-1878), czyli miejsce spoczynku matki Gustawa Jana Lorenza.
W tym roku aż 57 placówek szkolnych brało udział w tej ważnej akcji. W dniu 6 listopada 2016 r. nastąpiło uroczyste podsumowanie XXII kwesty. Zebrano 84 tysiące złotych i przy tej okazji wspominano także postać rzeźbiarza Wacława Konopki, spod którego dłuta wyszło ponad 80 nagrobków znajdujących się na tej nekropolii.

[IP]