Dzień analogowy w CKZiU

5 kwietnia 2024 r. był realizowany dzień bez komputerów, telefonów, cyfryzacji.
Tego dnia uczniowie i nauczyciele z całej szkoły podjęli się wyzwania wyłączenia telefonów, elektronicznych podręczników, komputerów i tablic interaktywnych. Fotografowie uczyli się wywoływać zdjęcia w ciemni z kliszy a informatycy poznawali stare metody przenoszenia danych, wszyscy wykorzystywali klasyczne tablice i papierowe kartki.
[JM]