Warta przy grobie

23 lutego 2024 r. Strażnicy Tradycji brali udział w obchodach upamiętniających bohaterów  powstań narodowych. Pełnili wartę przy grobie Marii Piotrowicz – bohaterki Powstania Styczniowego, poległej w bitwie pod Dobrą, pochowanej na Starym Cmentarzu w Łodzi.

[sEP]