Uczniowie w laboratoriach chemicznych UŁ

Uczennice klasy 4TAS uczestniczyły w zajęciach z chromatografii HPLC prowadzonych przez Panią dr hab. Grażynę Chwatko, prof. UŁ. Zajęcia odbyły się w Katedrze Chemii Środowiskowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, w wymiarze 8 godzin. W ich trakcie oznaczono zawartości różnych związków chemicznych w produktach spożywczych.

[MK]