Jubileusz Gmachu i XLIX zjazd SNS

10 czerwca 2022 r. w naszym Centrum odbyły  się dwie podniosłe uroczystości:    jubileusz 120-lecia wybudowania Gmachu oraz XLIX zjazd Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce.

Na początku XX w. przy  ulicy Pańskiej (obecnie Żeromskiego 115) w imponującym tempie wybudowano okazały gmach z przeznaczeniem edukacyjnym.  Przez dekady lat  służył  uczniom  poznawaniu  mechanicznych i chemicznych technologii włókienniczych. Przemiany społeczno-gospodarcze końca XX w.  zmieniły kierunki kształcenia  młodzieży dostosowując je do współczesnych wyzwań. W XXI w.  pracownie szkolne wzbogacono o  nowoczesne środki dydaktyczne. Wybudowany 120 lat temu kompleks budynków edukacyjnych  nieprzerwanie pełni swoją rolę zgodnie z zamysłem  łódzkich   fabrykantów: Izraela Poznańskiego, Ludwika Geyera oraz Karola Scheiblera – inwestorów Szkoły.

Jubileuszowej uroczystości  towarzyszył  XLIX zjazd Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce reprezentowany przez  34 delegatów  z 24 szkół.  Tematem zjazdu były  dobre praktyki rozwoju najstarszych szkół w Polsce.  Drugiego dnia zjazdu, uczestnicy zwiedzieli łódzkie Orientarium oraz muzea: Kinematografii i Miasta Łodzi.

Podczas uroczystości wręczono  osobom wspierającym Szkołę „Czółenka Życzliwości”,  odsłonięto pamiątkową tablicę – Łódzkie Dziedzictwo Czterech Kultur.  Była także sposobność do zapoznania  się  z fotografiami  wystaw:  „Łódzka Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa,  perła łódzkiego szkolnictwa” przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Łodzi,    „Praktyki zagraniczne – Szwecja 2022”, „Portrety roślin”,  „Nasze trudne wybory- Ukraina”.

Wszystkich gości poczęstowano na szkolnym patio, jubileuszowym  tortem.

[JB]

 

 

 

 

 

 

 

Listy gratulacyjne