Akredytacja Erasmus+

Informujemy, że CKZiU w Łodzi na podstawie decyzji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Warszawie, po ponad rocznym etapie procedowania, uzyskało Akredytację ERASMUSA
w sektorze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego. Akredytacja jest ważna w latach 2021 – 2027.

Ten prestiżowy status przyznany CKZiU w Łodzi  skraca formalną drogę w realizacji międzynarodowych projektów oraz zapewnia finansowanie zagranicznych praktyk zawodowych dla naszych uczniów kształcących się w Technikum nr 19.

[JB]