List P. Dyrektor Teresy Łęckiej

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie, Słuchacze, Absolwenci, Drodzy Rodzice.

                 W dniu 31 sierpnia 2021 r. kończy się moja kadencja na stanowisku dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Łodzi.
Dziś serdecznie Wam dziękuję za czas wspólnego tworzenia i rozwijania Szkół wchodzących w skład CKZiU. Od 2009 r. liczba uczniów i pracowników  Centrum wzrosła o 100%. Wzrosła oferta edukacyjna z dwóch do dziewięciu zawodów. Wspólnie osiągaliśmy wiele sukcesów: zdobywaliśmy Brązowe i Srebrne Tarcze w rankingu Tygodnika Perspektywy. Każdego roku odbieraliśmy  Stypendia naukowe:  łódzkie i wojewódzkie oraz nagrody w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, w zawodach sportowych: w tenisie stołowym, w boulach, Nordic walking, piłce nożnej, boksie i innych. Zwiedzaliśmy razem Polskę i Europę. Odbywaliście praktyki i staże w Łodzi, w Polsce i w Hiszpanii u prestiżowych pracodawców.  Zdawaliście maturę i egzaminy zawodowe. Braliście udział w wielu przygotowywanych przez Szkołę projektach POKL i RPO. Wspólnie uczestniczyliśmy
we wszystkich łódzkich i wojewódzkich uroczystościach patriotycznych. Stworzyliśmy razem formację Strażnicy Tradycji, rozdawaliśmy mieszkańcom Łodzi biało-czerwone kotyliony (na zaproszenie władz Polski złożyliśmy wizytę w Pałacu Prezydenckim). Otrzymaliśmy nagrodę: „Pro Publico Bono” oraz ogólnopolskie wyróżnienie „Pozytywista Roku”. Nauczyciele otrzymywali ordery, medale, statuetki zaś uczniowie Stypendia.  Kultywowaliśmy pamięć o tych , którzy przyczynili się do rozwoju naszej Szkoły i naszego Miasta. Mamy swoich Mentorów: p. Waldemar Biliński, p. Andrzej Szklarczyk, p. Andrzej Wentel,  p. Janusz Wlachos, oraz p. Tadeusz Kaczor.  Zachowaliśmy w pamięci na marmurowych tablicach nauczycieli naszej szkoły. Stworzyliśmy hymn ZSP 19. Zrobiliśmy z pomocą przyjaciela Szkoły projekt i wykonaliśmy witraż w szkole oraz tablice upamiętniające cookrocznych Absolwentów Szkoły. Wyremontowaliśmy i doposażyliśmy Gabinet Pamięci. Z dumą współpracowaliśmy z Absolwentami Szkoły ze Stowarzyszeniem Najstarszych Szkół w Polsce, z Rodziną Katyńską, z Dziećmi Wojny, z Rodziną Policyjną, z Caritas Archidiecezji Łódzkiej, z ZHP. ZHR, Centrum Dialogu Polsko-Ukraińskiego,  Stowarzyszeniem Włókienników Polskich, UKS Włókiennik –Łódź, Międzynarodowym Zakonem Rycerskim Św. Jerzego, PiOT-em, NOT-em, Towarzystwem Przyjaciół Łodzi , Fundacją Innopolis, Fundacją Amicus Homini, Stowarzyszeniem „Edukacja i Wychowanie”, Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK, z Towarzystwem Inicjatyw Europejskich, Macierzą Polską w Londynie, Stowarzyszeniem „Powrót Trzech Króli” , Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i innymi.

Tworzyliśmy projekty z : Pałacem Młodzieży, Polską Konfederacją Pracodawców „Lewiatan”, Teatrem Muzycznym w Łodzi,  ŁCDNiKP, Międzynarodowymi Targami Łódzkimi, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Otrzymywaliśmy wsparcie od: Ariadny s.a. Fabryka Nici, Zakładu Włókienniczego Biliński , PPH „Poleximu Gmbh”, Banku Zachodniego WBK , Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego , Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej , Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa , Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Politechniki Łódzkiej, Zakładu Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, „Moratexu”, Polskiego Lenu, Z.P.Dz. Olimpi SA, Zakładu Tekstylno-Konfekcyjnego „Teofilów” S.A., PPHU „Janis”, PW “Bowi-Styl”, PIOT Fundacji Przemysłu i Mody, Amannu SP.Zo.O., Coatsu Polska SP. z o.o., PPH „Kordus” Producenta Pasmanterii, „Marko-Kolor” SP.J. Dziewiarstwo Maszynowe Cyryl Popławski, Fabryki Rajstop „Adrian”, Artystycznej Pracowni Dekoracji Okien „Decus”, Pracowni Artystycznej Leda- Jur-Kon „Sizalowy Świat Baśni I Bajek”, Łódzka Firmy Odzieżowa „PAWIS”, Carrefour- Łódź.

Pomagali nam: Komendant Miejski Policji oraz Policja, Komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz Straż Pożarna, Wojewódzki Urząd Pracy, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna, Instytut Włókiennictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Radni Sejmiku Wojewódzkiego Łódzkiego, Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Radni Rady Miejskiej w Łodzi, Wydział Katechetyczny Łódzkiej Kurii Arcybiskupiej, Proboszcz Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej, Wojewódzki Urząd Zabytków,  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Technikal College of Lutsk
(Szkoła Techniczna w Łucku – Ukraina). Związek Nauczycielstwa Polskiego, Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”.

Zrealizowaliśmy  projekty: Ośrodek Edukacji Kreatywnej, Praktyczna Szkoła Sukcesu, Kompetentny Zawodowiec, Zawodowcy na Rynku Pracy, Nauka, praktyka, sukces,  Informatyka +, . Szkoła Kompetencji i Sukcesu, Kreatywni w Centrum, Zawody przyszłości, Projekt- Zawód, Nowy start, Siła Kompetencji,  Nowoczesna Szkoła Zawodowa,  Wielozawodowe Mobilne Praktyki Uczniowskie (Erasmus+), Praktyki bez Granic (POWERVET), Edukacja bez Granic oraz projekty: Liderzy Europy, Enter your future, AutoCad, Microsoft, CISCO, EduPack, VCC, Laboratorium ECDL, “Szwalnia” itd.

Od 2016 roku Szkoła dzięki naszym działaniom została dofinansowana ze środków unijnych o ponad 15 milionów złotych przeznczonych na szkolenia uczniów, staże, dokształcania nauczycieli oraz doposażenie szkoły oraz remonty. Ten proces będzie trwał jeszcze przez trzy lata do czasu aż zrealizujecie wszystkie zaplanowane projekty i wydacie wszystkie przeznaczone dla Szkoły pieniądze (dziękuję p. Agnieszce Ciszewskiej za motywację
i wspólną pracę).

Przeżyliśmy razem trzy Jubileusze. Wręczyliśmy nagrody „Semper Fidelis”: p. Irenie Piechocie- NAJWIERNIEJSZEJ ORĘDOWNICZCE CKZiU, ks. Karolowi Szumacherowi, p. Januszowi Pufalowi.

Współpracowaliśmy z mediami: Telewizją TVP3, Telewizją Toya, Radiem Łódź, Radiem Eska, Miesięcznikiem „Przegląd Włókienniczy”, „Przegląd Edukacyjny”, „Młody Technik”… Stworzyliśmy kilka „autorskich piosenek” i wiele autorskich spektaklów i przedsięwzięć.

Przeżyliśmy naukę w systemie zdalnym i daliśmy radę!

Dziś Życzę Wam: 

Szkole, najstarszej z łódzkich szkół:  następnych 150 dobrych lat,
Nauczycielom – niech wszystko będzie jak w życiu: miłość, zaufanie, prawda, uczciwość,  nadzieja,
Uczniom i Słuchaczom – nauki, sukcesów, zabawy (bo z tego składa się życie młodych ludzi).
Rodzicom – zdrowia, radości i satysfakcji z sukcesów dzieci a także dziękuję za trud włożony w ich wychowanie,

Pracownikom i Przyjaciołom Szkoły, życzę,  aby każdy dzień stawał się  najpiękniejszym dniem Waszego życia.

Połączyło nas 12 lat wspólnej pracy, i wspólnego towarzystwa, dziękuję Wam za Wasze/Nasze sukcesy, za owocną pracę, za zaangażowanie, za cierpliwość, za Wasze emocje, za dzielenie się swoim życiem.  Mam nadzieję, że w Waszej pamięci pozostaną dobre chwile i dobre emocje.  Pamiętajcie: Iść przez życie z podniesionym czołem to istota tego, co tu i teraz.  

J. Frost powiedział kiedyś tak:
Gdy stanąłem w lesie na rozstaju dróg,
Podążyłem tą mniej uczęszczaną,
I wiedziałem, że to znaczy już,
Że jest inaczej.

Przytulam Was Wszystkich: tych z przeszłości i teraźniejszości do mojego serca i liczę,
że nasze drogi kiedyś się jeszcze skrzyżują,  a los da nam szansę na wysłanie do siebie kilku serdecznych słów.

Teresa Łęcka.