Komunikat Dyrektora z dnia 2.06.2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję, że do 26 czerwca 2020 r. przedłużone jest kształcenie na odległość. Egzaminy zewnętrzne przebiegają w podanych wcześniej terminach i zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w CKZiU.  O terminie i sposobie odbioru świadectw szkolnych poinformujemy niebawem.

Dyrektor Centrum