Komunikat Dyrektora z dnia 23.03.2020

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020  informuję, że zajęcia w CKZiU zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 roku. W dalszym ciągu realizowane są zajęcia  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Teresa Łęcka
Dyrektor Centrum