Podsumowanie kwesty

W dniu 10 listopada 2019 reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w podsumowaniu jubileuszowej (już 25!) kwesty w Muzeum Miasta Łodzi przy ulicy Ogrodowej 15. Braliśmy udział zarówno w konferencji, jak i w koncercie zatytułowanym „Piękno ocalone”. Otrzymaliśmy podziękowania za uczestnictwo w kweście szkolnej i zaangażowanie w działania na rzecz ratowania zabytków Cmentarza Starego w Łodzi. Młodzież pod opieką p. I. Pardel porządkowała nagrobki Gustawa Lorentza i Henrietty Susan Lorentz,  nad którymi szkoła sprawuje patronat. Oczyściliśmy ponadto grób rodziny  fabrykanta Gottfrieda Steigerta oraz  nagrobek znanego aktora szekspirowskiego – Iry Aldridge’a.

[IP]