Uroczystości odpustowe

18.09. 2019 roku Strażnicy Tradycji pod opieką s. E. Pawlickiej reprezentowali szkolną społeczność podczas sumy odpustowej w Archikatedrze Łódzkiej .

W kościele licznie zgromadzili się młodzi ludzie, których patronem jest Św. Stanisław. W swojej homilii abp Grzegorz Ryś powołał się na tekst ewangelii, w której Jezus, po odnalezieniu w świątyni, powrócił z rodzicami i był im posłuszny. Poprzez swoje poddanie Jezus „urósł do pełnej dojrzałości”. Takie przesłanie na początku roku szkolnego jest ważne dla Młodych, bo wskazuje właściwy kierunek niezbędny dla osiągnięcia sukcesu.  Dziękujemy!