22 Łódzkie Targi Edukacyjne

22. Łódzkie Targi Edukacyjne, które odbyły się w dniach 13-14 marca 2019 r. w Atlas Arenie były znakomitą okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej łódzkich szkół średnich. Stoisko naszej szkoły cieszyło się wielkim zainteresowaniem zarówno potencjalnych kandydatów  do szkoły, ich rodziców, jak i  władz edukacyjnych miasta.  Zachwyt wzbudzały żywe „maskotki”, czyli świnki – miniaturki, które znajdowały się pod opieką uczennic klasy weterynaryjnej.  Wiele rozmów dotyczyło  projektu  zagranicznych praktyk zawodowych Erasmus+, w którym uczestniczy 40-osobowa grupa tegorocznych uczniów klas trzecich technikum. Targom towarzyszyły liczne pokazy i  konferencje o charakterze edukacyjnym, m.in. na temat nowego spojrzenia na technologie funkcjonujące w standardzie 4.0.

[JB]