I TWe w Komendzie Głównej PSP

W nagrodę za wygranie rywalizacji „Klasa z największym serduchem”, I TWe wraz ze swoim wychowawcą p. A. Misiak, 23 kwietnia wzięła udział w zajęciach zorganizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Młodzież spędziła 6 godzin w jednostce straży przy ulicy Zgierskiej, gdzie poznawała „od kuchni” specyfikę pracy strażaków, a także sprzęt stosowany w czasie różnych akcji ( pożarów, wypadków samochodowych, wycieków niebezpiecznych substancji czy katastrof budowlanych). Ponadto uczniowie zaktualizowali posiadaną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz uczestniczyli w pokazie „jak skutecznie gasić”. Każdy mógł spróbować swoich sił w obsłudze linii gaśniczej czyli popularnie nazywanego węża strażackiego. Największą atrakcją było oglądanie panoramy Bałut z kosza umieszczonego na podnośniku. Dziękujemy Komendzie Głównej PSP za wszystkie atrakcje!
[AM]