154. rocznica powstania

31 stycznia 2017 r. Strażnicy Tradycji reprezentowali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi w 154. rocznicy wybuchu powstania styczniowego (1863-1865.)
Uroczystość została przygotowana przez: Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin, Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego, Związek Strzelecki Oddział Łódź. Honorowy patronat nad obchodami objęła Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska.
Zebraliśmy się na Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi, gdzie odwiedziliśmy groby 8 uczestników powstania styczniowego. Wysłuchaliśmy wykładu historycznego o bohaterach tego zrywu niepodległościowego. Złożyliśmy kwiaty na grobach powstańców oraz zapaliliśmy znicze.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości pod opieką prof. Jakuba Kani.
[JK]