Doradztwo zawodowe – drogą do sukcesu

5 grudnia 2016 r. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obyła się konferencja zatytułowana: „Doradztwo zawodowe we współpracy z przedsiębiorcami kluczem do sukcesu na rynku pracy”.
Podczas spotkania prelegenci podkreślili znaczenie doradztwa zawodowego na każdym etapie edukacyjnym, jego dostępność dla uczniów. Ważnym aspektem działań w tym zakresie jest organizacja współpracy z rodzicami, pracodawcami, uczelniami i partnerami społecznymi. Istotą doradztwa jest jej forma praktyczno-doświadczalna, nie zaś werbalna, a co za tym idzie – konieczne jest także monitorowanie rynku pracy, rejestracja drogi zawodowej uczniów oraz budowanie uczniowskich portfolio.
Uczestnicy konferencji zapoznali się także ze zintegrowanym systemem kwalifikacji kształcenia zawodowego.
Wniosek nasuwa się sam – w świecie nieustannego dokształcania, doskonalenia doradztwo zawodowe stanowi klucz do sukcesu!
[JB]