My w Radziejowicach

W trakcie trwania Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawców w Radziejowicach w dniu 10 listopada 2016 r. zorganizowaliśmy w ramach projektu „Młoda fotografia” wystawę najlepszych prac uczniów CKZiU w Łodzi powstałych w roku szkolnym 2015/16.
Konferencja w miejscu, które pozwoliło młodym ludziom na realizację własnego, indywidualnego spojrzenia na historyczne obiekty to znakomita okazja dla zainspirowania początkujących twórców. Naturalnym więc stało się poprowadzenie plenerowych warsztatów fotograficznych w kompleksie pałacowo – parkowym w Radziejowicach. Atrakcyjne formy pracy i nauki zaowocowały pięknymi zdjęciami, a naszym następnym krokiem będzie zorganizowanie i realizacja wystawy poplenerowej w jednym z łódzkich ośrodków kultury. Ta część projektu pozwoli na prezentację rezultatów twórczej pracy uczniów oraz podsumowanie całego przedsięwzięcia. Będzie też okazją do dyskusji na temat jego realizacji.
Nasz projekt jako całość pozwoli nie tylko wzbogacić proces edukacji, promować uzdolnioną młodzież, ale także pokazać uczniom, że można i należy wprowadzać wysokie standardy w sferze kultury.

[AP]