Uroczystość na Brusie

13 października 2016 r. Strażnicy Tradycji reprezentowali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w uroczystości upamiętniającej pomordowanych na Brusie. Las Brus był miejscem zagłady Polaków zabitych przez Niemców w czasie II wojny światowej oraz przez komunistów w latach powojennych. Zebrani goście złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pamiątkowym głazem.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości pod opieką prof. Dariusza Błażejewskiego oraz prof. Jakuba Kani.