Lekcja współczesnej historii.

W dniu 23 maja 2018 roku odbyła się w naszej szkole niezwykła lekcja historii współczesnej. W ramach projektu „Solidarna Szkoła” gościliśmy w klasie 1TF Pana Sergiusza Pomozowa. Młodzież z fascynacją słuchała niezwykłej opowieści o młodości spędzonej w totalitarnym systemie ZSRR, o podjętych próbach wyrwania się do lepszego świata, które ostatecznie zaowocowały przyjazdem do Polski w 1980 roku. „Solidarność” widziana oczami młodego człowieka przybywającego ze zniewolonego społeczeństwa stała się niezwykłym ruchem ku wolności i ku demokracji. Łzy wzruszenia u gościa spowodowane wspomnieniami, wywołały niesamowite poruszenie wśród uczniów. Owacja na stojąco oraz prośba o kontynuowanie spotkania na kolejnych godzinach historii bardzo spodobała się Panu Sergiuszowi Pomozowowi. Ten niezwykle skromny człowiek w trakcie całego spotkania podkreślał, jak wielką wagę odgrywa solidarność międzyludzka we współczesnym świecie.

[IP]