Ojcowie niepodległości

21 maja 2018 r. o godz. 13.00 w szkole została odsłonięta wewnętrzna wystawa IPN zatytułowana „Ojcowie niepodległości”. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście.
Pani Magdalena Zapolska-Downar z Łódzkiego Oddziału IPN wygłosiła wykład.
Młodzież obejrzała film, a następnie wzięła udział w zwiedzaniu wystawy.
Cztery grupy najlepiej pracujące zostały symbolicznie nagrodzone.

Wystawa stanowi kontynuację podjętych wcześniej działań. W ramach projektu „Moja niepodległa” W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyły się bowiem dwugodzinne warsztaty podzielone na zajęcia merytoryczne i dydaktyczne, które miały na celu przygotować młodzież do przeprowadzenia samodzielnych zajęć historycznych dotyczących odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zajęcia podzielono na moduły, aby uwypuklić trzy podstawowe zagadnienia:- „Drogi do niepodległości”, -„Twórcy niepodległości” , -„Problemy odbudowy państwa polskiego”. Spotkanie przeprowadzili pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Łodzi: Aleksandra Rybińska-Bielecka i Artur Ossowski.
[IP]