Rodzice

Informacje dotyczące uroczystości jubileuszowych – 150-lecia Szkoły.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115 jest najstarszą szkołą zawodową w Łodzi.
W dniach 18-19 października 2019 r. obchodzi uroczystość 150-lecia działalności edukacyjnej.

W IXX w. gdy miasto przeżywało bum gospodarczy, przemysłowcy łódzcy z udziałem władz miasta powołali do życia szkołę, która na potrzeby miejscowego przemysłu dostarczała wykształconych pracowników.  Pierwotne położenie na Pl. Wolności okazało się zbyt skromne lokalowo dla rozwijającej się szkoły. Na początku XX w. szkołę przeniesiono do nowego kompleksu budynków edukacyjnych, warsztatowych i sportowych na ówczesną ulicę Pańską a obecnie Żeromskiego 115.  Szkoła była świadkiem dynamicznego rozwoju miasta, powstawania potęgi przemysłowej, ale także kryzysów gospodarczych, lat wojennych, zmian ustrojowych.  Szkoła dostarczała miastu i państwu tysięcy absolwentów realizujących karierę zawodową w głównie sektorze produkcyjnym. W rekordowych latach 60-tych XX w. poszczególne roczniki liczyły ponad dwa tysiące absolwentów. Jest to niewymierny wkład w rozwój gospodarczy regionu i kraju. Dominujące kierunki nauczania to nie tylko cały wachlarz zawodów włókienniczych, lecz także inne niezbędne zawody na potrzeby przemysłowej Łodzi: mechaniczne, elektryczne, chemiczne. Obecnie, w odmiennych warunkach gospodarczych, szkoła prowadzi kształcenie zawodowe szerokoprofilowe: informatyczne, logistyczno-spedycyjne, fototechniczne, weterynaryjne, analityka chemicznego a także, jako nieliczni w Polsce, włókiennicze. Taka oferta edukacyjna jest odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze oraz oczekiwania gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych.

Dokonując współczesnej charakterystyki CKZiU, można przypisać szkole następujące określenia:

 • CKZiU to jedyny w Łodzi historycznie zachowany kampus edukacyjny,
 • CKZiU to centrum dialogu i komunikacji wielokulturowej,
 • CKZiU to główny ośrodek rozwoju twórczej myśli dla młodych ludzi,
 • CKZiU to największa szkoła zawodowa w województwie łódzkim,
 • CKZiU to ciekawe konkursy i imprezy,
 • CKZiU to kompetentni i kreatywni nauczyciele,
 • CKZiU to miejsce nauki ponad 1000 młodych ludzi,
 • CKZiU to kilkudziesięciu pracodawców współpracujących ze szkołą,
 • CKZiU to funkcjonujące w szkole zaplecze warsztatowe,
 • CKZiU to promocja na wysokim poziomie,
 • CKZiU to instytucja tworząca nowe trendy i kreująca nowoczesny model kształcenia.

Program obchodów 150-lecia CKZIU w Łodzi
Etap wstępny, wiosna/lato 2019 r.:

 • Rekonstrukcja Gabinetu Pamięci: remont sali lekcyjnej.
 • Rekonstrukcja zabytkowych plansz, zakup gablot, wymiana ławek uczniowskich i krzeseł.
 • Konferencja historyczna.
 • Konkurs dotyczący historii Szkoły.
 • Konkurs na zawartość Kapsuły Czasu.

Etap finalny:

 • 18 października 2019 r. (piątek), Teatr Muzyczny w Łodzi, ul. Północna 47/51, godz. 9.45 :
  • Zebranie zaproszonych gości i otwarcie wystawy fotograficznej.
  • Rozpoczęcie uroczystości.  
  • Wprowadzenie pocztów sztandarowych i Strażników Tradycji.
  • Hymn państwowy.
  • Powitanie gości.
  • Przemówienie Dyrektora Szkoły.
  • Odczytanie aktu nadania imienia K. Wojtyły Technikum Nr 19 i Branżowej Szkole I stopnia Nr 19.
  • Przemówienia zaproszonych gości.
  • Prezentacja filmu o szkole.
  • Wręczenie medali zasłużonym nauczycielom.
  • Wyprowadzenie pocztów sztandarowych.
  • Program artystyczny.
  • Słodki poczęstunek.
 • 19 października 2019 r. (sobota), CKZiU w Łodzi, ul. Żeromskiego 115, godz. 8.30:
  • Zbiórka przed szkołą.
  • Przejście do Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi przy ul. Łąkowej 27.
  • Wystawienie pocztów sztandarowych i reprezentacji Strażników Tradycji.
  • Udział we mszy św.
  • Zbiórka uczestników uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim.
  • Przemowa przedstawiciela Rodzin Katyńskich , zapalenie zniczy, złożenie kwiatów.
  • Przejście do Parku im. Ks. J. Poniatowskiego do miejsc upamiętniających Absolwentów Szkoły zamordowanych w Katyniu.
  • Przejście uczestników uroczystości do Szkoły.
  • Rejestracja uczestników w Szkole.
  • Rozpoczęcie uroczystości w auli szkolnej, (godz. 12.00) z udziałem pocztów sztandarowych i reprezentacji Strażników Tradycji.
  • Przemówienie Dyrektora Szkoły i zaproszonych Gości.
  • Prezentacja filmu o szkole.
  • Wręczenie odznak Absolwentom Szkoły przez prezesa  Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły.
  • Program artystyczny.
  • Odczytanie przesłania do przyszłych pokoleń i wmurowanie Kapsuły Czasu, odsłonięcie pamiątkowych tablic.
  • Poczęstunek dla gości, spotkania w klasach.


====================================================

Informacje dotyczące aktualnie realizowanych projektów EFS.

I. WIELOZAWODOWE MOBILNE PRAKTYKI UCZNIOWSKIE, ERASMUS+, okres realizacji projektu: 09.2018- 08.2020, szkolny koordynator: Jan Bołtuć (jan.boltuc@cez.lodz.pl).
Zagraniczne praktyki w Hiszpanii w terminie 04.05-01.06.2019 r. dla 40 uczniów trzecich klas kształcących się w zawodach: informatyk, logistyk, fotografii i multimediów, weterynarii (po 10 uczniów z każdego zawodu).

II. PRAKTYKI BEZ GRANIC, POWER – okres realizacji projektu: 09.2019- 03.2021, szkolny koordynator: Jan Bołtuć (jan.boltuc@cez.lodz.pl).
Zagraniczne praktyki w Hiszpanii w terminie 3-30.05.2020 r. dla 40 uczniów trzecich klas kształcących się w zawodach: informatyk, logistyk, fotografii i multimediów, weterynarii (po 10 uczniów z każdego zawodu).

III. ZAWODY PRZYSZŁOŚCI – okres realizacji 06.2019 – 12.2020, szkolny koordynator: p. Marian Róg (marian.rog@cez.lodz.pl).
GRUPĄ DOCELOWĄ wsparcia  uczniowie:
Technikum informatycznego: 40 uczniów.
Szkolenia: administrowanie bazami danych, programowanie serwisów www, inżynieria projektowania CAD, płatny  staż zawodowy 150 godz. Technikum logistycznego: 30 uczniów.
Szkolenia: kurs rozszerzony operator wózków jezdniowych unoszących,, obsługa specjalistycznego oprogramowania logistycznego dla nauczycieli, szkolenie z  wykonania  inwentaryzacji, szkolenie magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych, operacyjne zarządzanie zakupami, płatny  staż zawodowy 150 godz.
Technik spedytor: 20 uczniów.
Szkolenia: kurs rozszerzony operator wózków jezdniowych unoszących, obsługa programu informatycznego SPEED, szkolenie Spedytor w łańcuchu dostaw, szkolenie z Transport i spedycja krajowa/ międzynarodowa,   płatny  staż zawodowy 150 godz.

IV. KREATYWNI W CENTRUM – okres realizacji 01.2019-12.2020, szkolny koordynator: p. Dominika Walicka (dominika.walicka@cez.lodz.pl).
GRUPA DOCELOWA: 120 uczniów z kształcących się w zwodach:

 • technik analityk, szkolenia: oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materii, wizualizacja i prezentacja danych, analiza sensoryczna, doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, płatny staż zawodowy 150 godz.
 • technik weterynarii, szkolenia: diagnostyka laboratoryjna w praktyce, doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, kurs na prawo jazdy B + T, oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materii, grafika 3D i prezentacje komputerowe, płatny staż zawodowy 150 godz.
  null
 • technik włókiennik, szkolenia: kompozycja i wytwarzanie tkanin dekoracyjnych technikami rękodzielniczymi, doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, materiałoznawstwo włókiennicze, barwienie, drukowanie, wykończanie końcowe wyrobów włókienniczych z wybranych włókien, grafika 3D i prezentacje komputerowe, płatny staż zawodowy 150 godz.
  null
 • technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, szkolenia: szkolenia: kompozycja i wytwarzanie tkanin dekoracyjnych technikami rękodzielniczymi, doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, materiałoznawstwo włókiennicze, barwienie, drukowanie, wykończanie końcowe wyrobów włókienniczych z wybranych włókien, grafika 3D i prezentacje komputerowe, płatny staż zawodowy 150 godz.
 • fototechnik, szkolenia: fotografia tradycyjna i portretowa, doradztwo zawodowe, druk 3D, grafika 3D, prezentacje komputerowe, płatny staż zawodowy 150 godz.

V. SZKOŁA KOMPETENCJI I SUKCESU, okres realizacji 09.2018- 08.2020.
Szkolny koordynator: Katarzyna Stroynowska – Kowalska e-mail: katarzyna.stroynowska@cez.lodz.pl
GRUPA DOCELOWA: 160 uczniów z kształcących się w zwodach: technik analityk, fototechnik, technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor, technik weterynarii, technik włókiennik, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
Szkolenia: dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia z zakresu chmury cyfrowej, zajęcia z zagrożeń w cyberprzestrzeni, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, projekt edukacyjny – tworzenie e-przewodnika pt. „Nasza Łódź”, zajęcia przyrodnicze prowadzone, warsztaty chemiczno – fizyczne realizowane w laboratoriach łódzkich uczelni,