Plan zajęć

Szkoła Podstawowa – rok szkolny 2021/2022

Plan słuchaczy Plan nauczycieli
26-28.10.2021
19-21.10.2021
12-13.10.2021
5-7.10.2021
28-30.09.2021
21-23.09.2021
14-16.09.221
7-9.09.2021
2.09.2021
26-28.10.2021
19-21.10.2021
12-13.10.2021
5-7.10.2021
28-30.09.2021
21-23.09.2021
14-16.09.2021
7-9.09.202
2.9.2021

Liceum Ogólnokształcące – rok szkolny 2021/2022 

Plan słuchaczy Plan nauczycieli

23-24.10.2021
9-10.10.2021
25-26.09.2021
11-12.09.2021
23-24.10.2021
9-10.10.2021
25-26.09.2021
11-12.09.2021

Szkoła Policealna – rok szkolny 2021/2022

Plan słuchaczy Plan nauczycieli
30-31.10.2021
23-24.10.2021
16-17.10.2021
9-10.10.2021
2-3.10.2021
25-26.09.2021
18-19.09.2021
11-12.09.2021
30-31.10.2021
23-24.10.2021
16-17.10.2021
9-10.10.2021
2-3.10.2021
25-26.09.2021
18-19.09.2021
11-12.09.2021