Magazynier – logistyk

Magazynier – logistyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w dzisiejszych czasach.

Obecnie szkoła prowadzi nabór na kurs Magazynier logistyk.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 42 637 72 78; 42 684 91 95
lub kontaktując się mailowo: kkz@cez.lodz.pl

Wypełniony Formularz przyjęcia na kurs należy złożyć  w sekretariacie  szkoły lub wysłać skan pocztą elektroniczną.

1. Plan nauczania dla KKZ Magazynier- logistyk  pdf.

Kwalifikacja  AU.22 – Obsługa magazynów, jest jedyną  w zawodzie magazynier logistyk nr cyfrowy 432106 oraz jedną  z dwóch kwalifikacji w zawodzie technik logistyk nr cyfrowy 333107.
Uczestnicy kursu będą mogli uzyskać dodatkowe uprawnienia na obsługę wózków widłowych (ta forma dla uczestników kursu jest odpłatna na preferencyjnych warunkach).

2. Czym zajmuje się magazynier logistyk?

Magazynier – logistyk może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym, do jego zadań należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Dba o towar, który znajduje się pod jego opieką i chroni go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Pilnuje terminów przechowywania np. materiałów, artykułów i utrzymuje porządek w pomieszczeniach magazynowych.

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczymy Cię obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.

3. Zdobyte umiejętności:
– przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu,
– przechowywanie towarów,
– prowadzenie dokumentacji magazynowej,
– obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających ,
– zarządzenie logistyczne  i dystrybucję,
– organizowanie procesów przedprodukcyjnych.

4. Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:
– firmy logistyczne, produkcyjne, handlowe, posiadające różne typy magazynów,
– sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych branż, centra logistyczne i terminale kontenerowe,
– prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

5. Potwierdzenie kwalifikacji
5.1 Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – otrzyma absolwent kursu (formę i warunki ukończenia KKZ określa regulamin kursu)
5.2 Świadectwo potwierdzające kwalifikację – otrzyma osoba, która zda pozytywnie egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji AU.22 Obsługa magazynów przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).