Podzękowanie

Prezydenta Miasta Łodzi złożyła podziękowania szkolnej społeczności CKZiU w Łodzi za prace projektowe: Łódzkie Szkoły dla Klimatu.