O trendach i innowacjach logistycznych

13 czerwca 2024 r. nauczyciele przedmiotów zawodowych logistycznych, uczestniczyli w konferencji „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”. Udział w konferencji był bardzo cennym doświadczeniem z uwagi na fakt, iż tematyka prelekcji i wykładów była poświęcona współpracy branży logistycznej z jednostkami edukacyjnymi.

Prelegentami byli zarówno nauczyciele, wykładowcy, właściciele przedsiębiorstw, jak i przedstawiciele pracodawców – między innymi Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czy spółki PKP Intercity S.A.

[PK]