Głosujemy także za granicą

Z prawa  wyborczego do Parlamentu Europejskiego skorzystali także uczestnicy programu Erasmus+, którzy aktualnie przebywają na mobilności w Chorwacji. Oddali  swój głos w konsulacie RP  w Split. Prawdziwa lekcja obywatelska.