Szczepienie dzieci i młodzieży

Ministerstwo Zdrowia, działając wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych, upowszechnia  list  Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Treść listu