Łódzkie Szkoły Dla Klimatu 2.0.

Zapraszamy do zapoznania się z najbardziej „gorącymi” problemami klimatycznymi.
Szkolna grupa klimatyczna zakończyła właśnie cykl warsztatów w ramach projektu Łódzkie Szkoły Dla Klimatu 2.0.
Sesja posterowa ma na celu uwrażliwienie społeczności szkolnej na zagadnienia związane z globalnym ociepleniem.
[AS]