Widzewskie Targi Edukacyjne

28.02.2024 r. odbyły się II Widzewskie Targi Edukacyjne. Nasza szkoła brała w nich również udział.

Ósmoklasiści mogli się dowiedzieć o ofercie szkół średnich, profilach oraz dniach otwartych.

[BK]