Spotkanie uczniów z inspektorem PIP

W dniu 16 lutego 2024 r. uczniowie naszego technikum mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi. Poruszane zagadnienia dotyczyły form zatrudnienia oraz przepisów BHP w miejscu pracy.

Młodzież otrzymała wiele cennych informacji na temat „pierwszych kroków” na rynku pracy.

[MT]