Nowe kompetencje

W celu ciągłego polepszania jakości pracy Centrum, P. Dyrektor CKZiU ukończyła kurs „Akademii Lidera Edukacji” zorganizowany przez Instytut Heweliusza. Przełoży się to na  sprawniejsze pełnienie funkcji  menedżerskich tak wielkiej jednostki  edukacyjnej jaką jest  nasze Centrum.  Taka aktywność zawodowa jest także sprostaniem  współczesnym wyzwaniom:  kształcenie ustawiczne w połączeniu z samokształceniem.