Nowe kompetencje

Dyrektor CKZiU w Łodzi P. Dominika Walicka uzyskała nowe kompetencje  zawodowe w zakresie Branżowych Symulacji Biznesowych oraz uzyskała tytuł trenera BSB – zarządzanie firmą.

Gratulujemy.