Polonez na Piotrkowskiej

We wtorek 23 stycznia 2024 r.  maturzyści CKZiU wzięli udział w cyklicznym” Polonezie dla Łodzi” organizowanym

przez Urząd Miasta i zatańczyli poloneza na ulicy Piotrkowskiej.

[AM]