Pogrzeb naszego zasłużonego Absolwenta

30 grudnia 2023 r. w wieku 95 lat i 67 roku kapłaństwa zmarł ksiądz prałat Karol Szumacher – profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, wieloletni duszpasterz parafii pw. Opatrzności Bożej w Łodzi,  absolwent naszej Szkoły.

Ksiądz Karol Szumacher urodził się 3 kwietnia 1929 roku w Łodzi. Jego rodzice wychowali pięcioro dzieci. W czasie okupacji obronił się przed wywózką do Niemiec pracując jako robotnik w stolarni i w firmie elektrycznej. Po wojnie rozpoczął naukę w Gimnazjum Mechanicznym i kontynuował ją w Liceum Mechanicznym, które wówczas były elementem dzisiejszego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi  przy ul. Żeromskiego 115.
W 1952 r. wstąpił do Seminarium Duchownego, a w 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1968 r. – 1979 r. studiował w Warszawie na Wydziale Teologii Fundamentalnej i od tego czasu do 2004 r. był wykładowcą w Łódzkim Seminarium Duchownym pełniąc również funkcję prefekta i wicerektora. W roku 1995 otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej. Ks. Karol Szumacher był współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów przy CKZiU w Łodzi,  pomysłodawcą i  współfundatorem sztandaru Stowarzyszenia.

W naszej pamięci pozostanie jako osoba wyjątkowo skromna i nieprzechwalająca się swoimi czynami  i zasługami.  Dobry, życzliwy i serdeczny. Jako kapłan był oddany swojej misji głoszenia Ewangelii.  Ksiądz zawsze  był  dumny ze swojej wiary, pochodzenia, Szkoły. Wierny przyjaźniom, które zawarł w młodości, doceniał nowe znajomości. Powierzone prace wykonywał  z pasją i zaangażowaniem. Swoją postawą wpływał  na promocję Szkoły w jej najlepszym wymiarze.  Z okazji jubileuszów Szkoły koncelebrował msze św.

W  60-lecie kapłaństwa w 2017 r.   ks.  Szumacher został uhonorowany szkolnym tytułem Semper Fidelis.

Wywiad ze ś.p. ks. prałatem Karolem Szumacherem ze stycznia 2023 r. 

13 stycznia 2024 r. podczas mszy św. w kościele parafialnym  przy ul. Kolińskiego 26 w Łodzi. delegacja szkolna wraz z  P. Dyrektor, pocztem sztandarowym, szkolnymi  Strażnikami  Tradycji,  reprezentantami absolwentów, pożegnała śp. ks. prałata Karola Szumachera.