Wspomnienie o Dyrektorze

„Potrzeba:

jednej sekundy, żeby kogoś zauważyć,

jednej minut, żeby porozmawiać,

jednej godziny, żeby zrozumieć,

jednego dnia, żeby cenić,

i … 18 lat, aby poznać.”

 

Śp. Dyrektor Jan Stupak zmarł 6 stycznia 2009 r. w wieku  54 lat jako czynny nauczyciel.   Pochodził z rodziny o  tradycjach  nauczycielskich. Sprawy edukacji były Mu znane.   Prawie 18 letnia kadencja dyrektorska przypadła na burzliwe lata przemian społeczno-gospodarczych wymuszających odważne dla dziejów Szkoły przy ul. Żeromskiego 115 w Łodzi decyzje. Dyrektor Jan Stupak objął funkcję dyrektora 1 kwietnia 1992 r. –  wówczas Zespołu Szkół Włókienniczych nr 1 w Łodzi. Pamiętamy Jego żartobliwy komentarz z tego dnia na Radzie Pedagogicznej: „to nie jest żart  na prima aprilis”.    Już kolejnego roku dokonał zmiany nazwy szkoły na nawiązującą z roku 1933  –  Zespół Szkół Techniczno-Przemysłowych w Łodzi.  Reformy gospodarcze i kryzys przemysłu włókienniczego spowodowały konieczność wygaszenia Technikum Włókienniczego. Powołano 46  Liceum Ogólnokształcące, które na łódzkim rynku edukacyjnym zyskało dużą  popularność. W 2002 r. nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna. Powstał  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 – rozpoznawalny  na łódzkim rynku edukacyjnym jako „Dziewiętnastka”. W 2008 r. Dyrektor Stupak reaktywował w szkole kształcenie zawodowe, utworzono Technikum nr 19 z pierwszymi zawodami technik informatyk i logistyk.  Dyrektor  był inicjatorem wyboru patrona szkoły. Duch tolerancji i życzliwości wobec młodzieży wskazał  jednoznacznie na wybór patrona. 22 października 2004 r. został nim  Karol Wojtyła – ksiądz, student, nauczyciel, sportowiec, aktor, robotnik w czasie okupacji,  autorytet dla młodzieży.

Pracownicy szkoły pamiętają  Dyrektora Jana Stupaka  jako człowieka o niezwykłej osobowości, odważnego, zabierającego głos w sytuacjach, w których inni woleli milczeć.  Respekt przed nim mieli nie tylko uczniowie ale też nauczyciele i władze edukacyjne. Surowy i wymagający, a zarazem człowiek wrażliwego serca. Wysoki i postawny,  wczuwający się w sytuację innych, wysłuchujący i rozumiejący problemy. Bezkompromisowość była jego atutem. Zdolny do podjęcia walki o sprawę, którą uznał za słuszną. Był likwidatorem rekrutacyjnych  progów punktowych do szkół średnich,  dając w ten sposób szansę zdobycia matury słabszym absolwentom gimnazjum. Szkoła za kadencji Dyrektora realizowała  pierwsze, jeszcze przedakcesyjne projekty unijne PHARE,  wzbogacając  szkołę m. in.  w środki dydaktyczne.  Powstały pierwsze pracownie komputerowe, infrastruktura internetowa, strona www, realizowano  międzynarodowe projekty edukacyjne.

Świetny organizator.  Do historii przeszły organizowane przez niego szkolne  happeningi, Dni Dziecka, mini maratony wokół gmachu Szkoły, uroczystości szkolne przed budynkiem głównym szkoły –  dzięki mediom obserwowane przez mieszkańców Łodzi ale też  całą  Polskę. Dyrektor Stupak przywiązywał wielką wagę do  wychowania patriotycznego i podtrzymywania tradycji. Szkoła stała  się członkiem Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce.  Delegacje szkolne uczestniczyły w miejskich obchodach świąt narodowych, organizowano okolicznościowe akademie. Dla uczczenia Święta Niepodległości cała szkoła śpiewała hymn przed gmachem Szkoły, a w okresie świąt Bożego Narodzenia pozdrawialiśmy łodzian  śpiewając kolędy. Pamiętamy pomysł ulepienia „wielkanocnego” bałwana na dziedzińcu szkolnym, gdy w kwietniu pewnego roku spadł obfity śnieg. W auli szkolnej realizowano pierwsze konkursy  „Mam  talent”, na ówczesne czasy były to pionierskie działania.   Fan Elvisa Presleya,  czasami przed gabinetem Dyrektora słychać było melodię „My way”.

Podczas dni żałoby w kwietniu 2005 r. w hołdzie patronowi, zorganizował ze szkoły do łódzkiej  katedry  spektakularny przemarsz społeczności szkolnej z pocztem sztandarowym na czele.

21 października 2019 r. z okazji jubileuszu 150-lecia Szkoły, społeczność szkolna upamiętniła Dyrektora Jana Stupaka. Ufundowano kamienny obelisk z marmurową  tabliczką,  który  umiejscowiono na dziedzińcu przed świerkiem „Dyrekora”. Kilkanaście lat temu, właśnie na polecenie Dyrektora Stupaka posadzono świerk,  wcześniej stał  w dyrektorskim gabinecie jako świąteczna choinka.

Szkoła była dla Dyrektora Stupaka życiem. Znał klimat szkoły,  rozumiał problemy i potrzeby oświaty,  proponował rozwiązania  i realizował odważne decyzje, zawsze z pożytkiem dla Szkoły, którą kierował.  Zaangażowany bez reszty w sprawy oświaty,  w działania na rzecz naszej Szkoły, jej funkcjonowania i dobrego imienia.

Za zasługi dla oświaty – został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami Prezydenta Miasta Łodzi i Nagrodami Kuratora Oświaty.

 

W piątek, 5 stycznia 2024 r. o godz. 8.00 w sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi przy ul Łąkowej 27 odbyła się msza św. w intencji  Dyrektora Stupaka.