Przez Erasmus+ do dyplomacji

8 grudnia 2023 r. odbyła się w naszej szkole interesująca debata  na temat dyplomacji. Naukowcy, dyplomaci i eksperci  dzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi, wymienili  poglądy odnoszące się do historycznych  i współczesnych wydarzeń międzynarodowych, odpowiadali także na pytania uczestników. Uczniowie zostali poinformowani o  kryteriach ubiegania się o status dyplomaty. Ciekawa informacja padła od jednego z dyplomatów: program edukacji zagranicznej Erasmus+ umożliwił mi rozwój kompetencji społecznych i językowych, dzięki którym zostałem dyplomatą. Droga do dyplomacji w naszej szkole jest otwarta.

Konferencję  zorganizowała Łódzka Akademia Dyplomacji.