Nowe perspektywy zawodowe

1 grudnia 2023 roku w CKZiU w Łodzi odbyło się spotkanie pracodawców, naukowców, przedstawicieli edukacji celem którego była promocja nowych surowców tekstylnych, technologii i produktów. Szefowie firmy Kombinat Konopny  omówili produkty pozyskiwane z rodziny roślin konopiowatych , a są to tekstylia, materiały budowlane, środki kosmetyczne, surowiec energetyczny…., czyli otwierają się nowe perspektywy dla przemysłu tekstylnego.

Inicjatorem spotkania było SWP.

[JB]