Szlakiem Powstania Listopadowego

W noc 29/30 listopada 1830 r. Polacy rozpoczęli walkę zbrojną przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Inicjatorem powstania był podporucznik Piotr Wysocki, który w Szkole Podchorążych Piechoty słowami „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy… ” wyprowadził podchorążych na miejsca zbiórki. Zacięte walki  toczyły się w latach 1830-1831 m.in.  pod Wawrem, Olszynką  Grochowską, Stoczkiem, Białołęką, Dobrem, Kałuszynem, Puławami, Kurowem…

27 listopada 2023 uczniowie naszej szkoły wraz ze Strażnikami Tradycji podczas międzyszkolnej wycieczki odwiedzili historyczne miejsca: Aleję Chwały w Olszynce Grochowskiej nazwaną  „Polskimi Termopilami”, Bramę  Straceń  w  Cytadeli Warszawskiej wybudowanej z polecenia  cara Mikołaja I , mocno uzbrojonej fortyfikacji dla kilku  tysięcy żołnierzy, a także miejsca straceń bojowników o niepodległość, w tym Romualda Trugutta.

Zimowa pogoda nie przeszkodziła wejściu  na Kopiec Powstania Warszawskiego – miejsca składowania gruzów zniszczonej  Warszawy podczas II wojny światowej, na szczycie którego góruje znak Polski Walczącej.

[JB]