Uczniowie w magazynie

Dnia 9 listopada 2023r. uczniowie klasy II, kształcący się w klasie Szkole Branżowej na kierunku Magazynier-Logistyk odwiedziło magazyn firmy Transfer Multisort Elektronik, znajdujący się w Łodzi. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z przebiegiem procesu logistycznego, procesu magazynowania, specyfiką poszczególnych działów, logistyką, a także obsługą klienta. Poznano zasady funkcjonowania magazynu wysokiego składowania. Mieliśmy możliwość obejrzenia magazynu, niezbędnych w nim urządzeń oraz przyjrzenia się pracy na poszczególnych stanowiskach. Obserwowano pracę różnych urządzeń transportowych w obiekcie, specyfikę  pracy. Poznano także strukturę organizacyjną obiektu oraz wymagania jakie są stawiane kandydatom na poszczególne stanowiska. Młodzież miała okazję zapoznać się z przepisami bhp dotyczącymi funkcjonowania obiektu, obejrzeć wszystkie dostępne pomieszczenia.

[KK]