Piknik w CKZiU

Piknikowe atrakcje odbyły się w CKZiU w Łodzi  w dniu 28 października 2023 r. /sobota/ w godz. 9-14.

W programie m.in.:

  • Warsztaty  edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży o następującej tematyce:

– warsztaty zaburzeń odżywiania,

– warsztaty higieny snu,

– warsztaty stres a relaksacja,

– warsztaty higiena pracy/nauki,

– warsztaty budowanie relacji,

– warsztaty aktywności fizycznej.

 

  • Warsztaty psychoedukacyjne dla osób dorosłych (kadra pedagogiczna oraz rodzice i opiekunowie prawni dzieci i młodzieży) o następującej tematyce:

– nieśmiałość a zaburzenia lękowe,

– zaburzenia depresyjne,

– warsztaty dotyczące samookaleczeń,

– warsztaty uzależnień behawioralnych,

– warsztaty dotyczące zaburzeń odżywiania,

– warsztaty dotyczące  rozwoju seksualnego człowieka.

  • Zdjęcia indywidulane i grupowe.
  • Szkolenie strzeleckie

Link do formularza rejestracyjnego.