LII Zjazd Najstarszych Szkół w Polsce

I LO im. Piotra Skargi w Pułtusku było w dniach 19-21.10.2023 r.  organizatorem  LII Zjazdu Stowarzyszenia  Najstarszych Szkół  w Polsce.

Korzenie szkoły – gospodarza zjazdu sięgają  1440 r. Podczas podniosłej  akademii  poprzedzonej  mszą św., uczestnicy zjazdu:  delegaci szkół z Polski,  przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych,  kościelnych, edukacyjnych, zapoznali się z historią, dorobkiem edukacyjnym, życiorysami zasłużonych nauczycieli i wychowanków „Skargi”.

Drugi dzień zjazdu był czasem na poznanie zabytków Pułtuska zwanej  Wenecją  Mazowsza, a jest ich długa lista: najdłuższy europejski brukowany rynek z rezydencją  Napoleona, Bazylika kolegiacka, Zamek Biskupów Płockich, piwnice pod Wzgórzem Abrahama.

CKZiU w Łodzi od samego założenia Stowarzyszenia w 1973 r. jest aktywnym jego członkiem. Dwukrotnie organizowaliśmy w Łodzi ogólnopolskie  zjazdy, kilkukrotnie  obrady zarządu stowarzyszenia. Jesteśmy współautorami dwóch publikacji stowarzyszenia: „Najstarsze szkoły średnie w Polsce w dorzeczu Odry i Wisły” oraz  „Bohaterowie Niepodległej”.

[JB]