Lustro

Dzięki  współpracy dyrekcji CKZiU, komisariatu przy ul. Kopernika w Łodzi oraz  władz samorządowych  Łodzi, przy szkolnej bramie wjazdowej pojawiły się lutra. Z pewnością zwiększą  one bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców w tym newralgicznym punkcie komunikacyjnym.