Wystawa szkolnych publikacji

6 października 2023 r. w Miejskiej Bibliotece im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu otworzono wystawę wydawnictw najstarszych szkół  w Polsce.

Zaprezentowano ponad 200 historycznych publikacji z około 50  szkół, w tym 5  naszego Centrum.

Wystawę zorganizowano z inicjatywy wiceprezesa Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce P. Henryka Zasępy.

Gośćmi wernisażu  były władze samorządowe Łowicza, naukowcy, osoby duchowne,    delegacje szkół z Lublina, Łodzi, Łowicza, Płocka, Pułtuska, Sieradza,  Warszawy, Włocławka.

Organizatorzy wydarzenia umożliwili  także zwiedzenie krypt prymasowskich w Bazylice Katedralnej w Łowiczu oraz sali „radzieckiej” Rady Miejskiej Łowicza.

[JB]