Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

P. wicedyrektor  Ewa Czerwińska i P. prof. Monika Troczka zostały wyróżnione  za dotychczasowe osiągniecia zawodowe Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi.

P. Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi złożyła wyróżnionym pedagogom gratulacje, do których się przyłączamy.